Kort text om att rekrytera spetskompetens

Den 24 oktober publicerade den nya välfärden en artikel av mig som handlar om problemen vi har med kunskapsarbetskraft.

Dagens flyktingmottagande riskerar att tränga ut högutbildad arbetskraft och minska attraktionskraften hos Sverige som land. Det här kan få allvarliga dominoeffekter och vi riskerar på sikt att utarma företagandet som håller välfärdssamhället vid liv.

Ni kan läsa hela artikeln här: http://detgodasamhallet.com/2015/10/24/gastskribent-richard-torsslow-svart-rekrytera-duktiga-manniskor-fran-utlandet/

Leave a Reply